Network

Ağ(Network) Nedir ?

Kullanıcıların, bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım kaynaklarını paylaşmalarını sağlayan sistemlerdir. Ağ yapısını temel olarak; Ağ Altyapısı Aktif Cihazlar şeklinde iki bölüme ayırabiliriz. Ağ Altyapısı Nedir? Ağ altyapısı, bilgisayarları birbirine bağlayan, Kablolar Kabinler Paneller Prizler Kablo Kanalları gibi pasif bileşenleri içerir. Aktif Cihazlar Nelerdir? Aktif Cihazlar, ağ altyapısı üzerinde iletişimi sağlayan elektronik cihazlardır. Bu cihazlar, Bilgisayarlar Daha fazla okuyunAğ(Network) Nedir ?[…]